Giới thiệu về thanh hóa

Thanh Hoá nằm ở cực Bắc Miền Trung, cách Thủ đô Hà Nội 150 km về phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1.560 km. Phía Bắc giáp với ba tỉnh Sơn La, Hoà Bình và Ninh Bình, phía Nam giáp tỉnh Nghệ An...

Chi tiết

Năng lực tổng công ty

Tổng công ty bất động sản Đông Á sở hữu nhiều máy móc thiết bị hiện đại, không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ trong việc sản xuất kinh doanh; luôn tìm hiểu nhu cầu của thị trường để mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm đối tác kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực mới có triển vọng để đa dạng hóa ngành nghề. Do vậy trong những năm qua, công ty luôn thu được lợi nhuận và làm tròn nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước

Chi tiết