Cup vàng Doanh nhân văn hoá tiêu biểu toàn quốc năm 2009

Năm 2009, Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Tiến Đoan vinh dự nhận "Biểu tượng vàng vì sự nghiệp Doanh nhân văn hoá Việt Nam"tiêu biểu trong phạm vi toàn quốc.

 

   Giải thưởng được trao tặng khẳng định doanh nhân Cao Tiến Đoan đã có nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh, văn minh thương mại và quản lý, điều hành doanh nghiệp.