Đoạt giải thưởng Sao Vàng Bắc Trung Bộ lần thứ nhất

Giải thưởng Sao Vàng Bắc Trung Bộ là giải thưởng dành cho các thương hiệu tiêu biểu của các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tổng Công ty Bất động sản Đông Á là một trong 29 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu nhận giải thưởng

 

    Giải thưởng Sao Vàng Bắc Trung Bộ là giải thưởng dành cho các thương hiệu tiêu biểu của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong hội nhập kinh tế quốc tế do Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ (DNT) Việt Nam ban hành, giao cho Hội DNT của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) phối hợp triển khai hằng năm; là cơ sở để bình chọn, trao tặng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.

   Tại thành phố Thanh Hoá, Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng Bắc Trung bộ 2007 đã tổ chức hội nghị chung tuyển bình chọn ra 29 thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu nhận giải thưởng.  Tổng Công ty Bất động sản Đông Á vinh dự là một trong những thương hiệu của Thanh Hoá đạt giải thưởng.