Khu nghỉ mát Đông Á - Nam Sầm Sơn

Công ty Đông Á EIC Thanh Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hoá chấp thuận cho quản lý, sử dụng đất xây dựng hạ tầng phát triển khu du lịch nghỉ mát tại Quảng Vinh - Quảng Xương theo văn bản số 1888/UB-NN ngày 19/5/2004 ; Thông báo số 5455/TB-UBND ngày 25/12/2006 của Chủ tịch UBND Thanh Hoá.

Chiều dài dự án dọc theo bờ biển 2.100m

Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến: 650 tỷ đồng (tương đương 42 triệu USD)