Kỷ niệm chương quỹ tín học

Ngoài việc chú trọng phát triển kinh danh, sản xuất, Tổng công ty Bất động sản Đông Á còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những hoạt động khuyến học, khuyến tài cả tỉnh với số tiền ủng hộ lên đến hàng tỉ đồng.

    Như: Ủng hộ Quỹ vì người nghèo do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức (210 triệu đồng), ủng hộ hội kiến những tấm lòng vàng vì mái ấm tình thương (100 triệu đồng), ... Hệ thống các trường học được xây mới từ cấp học mầm non đến trung học, đã giúp các em nhỏ vùng còn khó khăn có điều kiện học tập dưới mái trường khang trang, sạch đẹp. Góp phần thúc đẩy công tác đào tạo, hỗ trợ học sinh , sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng có thành tích học tập và rèn luyện cao, một phần nữa bồi dưỡng nhân tài chấp cánh cho các tài năng ngày một phát triển. Trước những đóng góp to lớn vào quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh, Tổng công ty vinh dự đón nhận kỷ niệm chương quỹ tín học do Hội khuyến học trao tặng.