Founder

Ông Cao Tiến Đoan

- Chủ tịch Hội đồng quản trị,

- Tổng Giám đốc....

- Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam

- Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0373 857 528

Fax:             0373 857 529

Email:           tiendoandonga@yahoo.com.vn

Một số hình ảnh nổi bật  của Ông Cao Tiến Đoan

Chủ Tịch HDQT Tổng Công ty Bất động sản Đông Á được lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trao tặng cúp vàng và các giải thưởng cao quý 

Giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT