Hình ảnh tặng nhà tình nghĩa của Tổng Công ty trong lời kêu gọi " ủng hộ người nghèo "

Thời gian qua, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn được sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, nổi bật là phong trào xóa nhà tạm cho hộ gia đình chính sách. Tại Thanh Hóa, công tác này đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

   Năm 2009, Công ty đặt chỉ tiêu xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách.

   Để các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Tổng công ty đã triển khai xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa ngay từ đầu Quý II/2009.

   Đến nay, 65 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình chính sách. Mỗi căn được hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

   Dự kiến, số nhà tình nghĩa còn lại sẽ được Công ty xây dựng xong và bàn giao đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7) năm nay.